Kar Leonidas (Mühür)

İtem Detayları > Kar Leonidas (Mühür)

Satış Fiyatı : 35 yang
Kar Leonidas (Mühür)
  • Düşürülemez.
  • Satılamaz.
  • Verilemez.
  • Düşürülemez.
  • Pazara konulamaz.
  • Pazara konulamaz.

HANGİ MOBLARDAN ELDE EDİLİR

Kar Leonidas (Mühür) nesnesini elde edebileceğiniz canavarlar aşağıda listelenmiştir.

Herhangi bir canavardan çıkmıyor.

HANGİ SANDIKLARDAN ÇIKABİLİR

Kar Leonidas (Mühür) nesnesini elde edebileceğiniz sandıklar aşağıda listelenmiştir.

Herhangi bir sandıktan çıkmıyor.